Heplast web

gen1

Zahvaljujemo Vam na posjeti naših internet stranica i iskazanom interesu da saznate više o nama i našoj proizvodnji.

Heplast-pipe je jedan od vodećih hrvatskih proizvođača PE i PP cijevi i spojnih elemenata. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja i prodaja cijevi i spojnih elemenata iz plastičnih masa, tehničko ispitivanje i analiza. Cijevi i ostali proizvodi namijenjeni su uporabi u sustavima komunalne infrastrukture poput sustava javne odvodnje, kanalizacije, vodovoda, plinovoda, oko građevinskih objekata, itd. Omogućuju prijenos pitke vode, plinovitih goriva, odvodnju otpadnih i oborinskih voda, zaštitu kablova i druge primjene.

> saznajte više…

Nova ispitna stanica

slika02

Sukladno zahtjevima norme HRN EN 14830 baze kontrolnih okana ispituju se na deformacije nastale izvijanjem koje kod instaliranih okana nastaju sinergijom kontinuiranog opterećenja izazvanog masom materijala zasipa i tlaka podzemnih voda. Heplast–pipe d.o.o. je investirao 150 tisuća kuna u ispitnu stanicu u kojoj se ispituju baze kontrolnih i inspekcijskih okana u realnim eksploatacijskim uvjetima. Ovom investicijom Heplast–pipe jedini u Hrvatskoj i širem području regije posjeduje ispitnu komoru ovog tipa čime je dodatno osnažio svoj akreditirani laboratorij koji je postao nositelj kvalitete naših proizvoda.

> saznajte više…

Nova web stranica

www

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo novu web stranicu Heplasta.

> saznajte više…